Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư / Chính sách ưu đãi nào đối với Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp
chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung

Chính sách ưu đãi nào đối với Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI từ Hoà Kỳ, chúng tôi muốn biết trong Luật đầu tư và Luật đất đai có chính sách ưu đãi nào đối với Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp, khu kinh tế khó khăn như được miễn phí tiền thuê đất 13 năm không?

Trả lời: Ưu đãi đầu tư cho công ty trong khu công nghiệp được áp dụng như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, việc miễn tiền thuê đất được thực hiện như sau:
“3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:
a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.
b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể.”

 
=> Như vậy, sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản (không quá 3 năm) (nếu có), Công ty sẽ được tiếp tục miễn tiền thuê đất là 7 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Tin nổi bật

hieu-qua-dau-tu

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Câu hỏi: Thưa Luật sư, Công ty tôi  là một công ty 100% vốn đầu …

Chat Zalo: 0904340664