Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư / Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa
Hoạt động ủy thác theo Luật Việt Nam

Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong trường hợp, người nước ngoài tiến hành đầu tư hợp tác kinh doanh với đối tác trong nước bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trong trường hợp hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhau để tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa, các bên sẽ phải tiến hành thủ tục thẩm tra đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư (hoạt động mua bán hàng hóa là lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Tin nổi bật

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư-internet

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Câu hỏi: Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân và có dự định sẽ …

Chat Zalo: 0904340664