Bổ sung dịch vụ cho thuê kho bãi trong Giấy chứng nhận đầu tư

0
63

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung dịch vụ cho thuê kho bãi trong Giấy chứng nhận đầu tư, S&B Law đưa ra một số thông tin sau để nhà đầu tư tham khảo.

1.       Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung

Dịch vụ dự kiến bổ sung của doanh nghiệp nằm trong phạm vi cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.

Do vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung Dịch vụ cho thuê kho bãi.

Tuy nhiên, trước khi bổ sung ngành nghề này, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc các yếu tố sau:

– Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây phải khả quan. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có kết quả kinh doanh yếu kém trong nhiều năm liên tục có thể sẽ không được phép điều chỉnh mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

–  Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh có đủ năng lực tài chính để triển khai kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh.

– Tình hình tuân thủ pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh;

2. Thủ tục cấp phép

Chúng tôi lưu ý rằng, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện như Dịch vụ cho thuê kho bãi sẽ được thực hiện trong thời gian 45 ngày làm việc.

Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục này có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tham vấn ý kiến của các Bộ liên quan để thẩm tra Hồ sơ xin cấp phép.

Lộ trình thực hiện kế hoạch Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng.

Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 3-4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên 03 số báo.

3. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

 1. 1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :
 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.
 1. 2. Thủ tục cấp phép:
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 1. 3. Thủ tục sau cấp phép:
 • Thông báo về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên báo.

4.       Tài liệu chuyển giao

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép. Doanh nghiệp sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.