Untitled 2

Bổ sung ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa

Câu hỏi: Công ty mình là Công ty 100% vốn Nhật Bản thành lập tháng 09/2016. Hiện tại bên mình đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa với mặt hàng có mã 48120000 (ấm lọc bằng bột giấy)
 Vì vậy mình muốn Công ty có thể đưa ra dịch vụ tư vấn cho bên mình và phí dịch vụ để bổ sung ngành nghề.
Trả lời: Chúng tôi đề cập đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng liên quan đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh nhằm thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu đổi với hàng hóa mã 48120000.
Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét.
I. PHẠM VI DỊCH VỤ

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

A. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

  • Tư vấn cho khách hàng các thủ tục liên quan đến quá trình xin cấp phép;
  • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
  • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
  • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
  • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
  • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
  • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
B. Thủ tục cấp phép:

  • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả từ Cơ quan cấp phép.

Lộ trình thực hiện thủ tục cấp phép sẽ được thực hiện với các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 03 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

II. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở Mục 3 nêu trên là 81,248,900 VNĐ (Tám mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm đồng).

(Phí dịch vụ đã bao gồm phí nhà nước cho Quý Khách hàng nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664