Untitled 2
Giấy chứng nhận đầu tư

Bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu vào Giấy chứng nhận đầu tư

Chúng tôi hiểu rằng, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng tai nghe (Mã Hs: 85183020) vào Giấy chứng nhận đầu tư;

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ CỦA SB LAW

Qua thông tin do Quý Khách hàng cung cấp chúng tôi hiểu rằng, Quý Khách hàng đang xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng tai nghe (Mã Hs: 85183020)

Việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục tiêu hoạt động được coi là yêu cầu mở rộng quy mô đầu tư đối với dự án. Theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, trong trường hợp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, cụ thể trong trường hợp này, việc chấp thuận sẽ phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố sau đây:

– Kết quả hoạt động kinh doanh của Khách hàng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính gần nhất (năm 2014) phải khả quan. Trong một số trường hợp, để thẩm định chính xác tính khả thi của việc điều chỉnh mở rộng quy mô hoạt động của Dự án đầu tư, cơ quan cấp phép có thể yêu cầu Khách hàng giải trình thêm về tình hình kinh doanh sáu tháng đầu năm 2015.

– Khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế trong hai năm tài chính gần nhất;

– Chúng tôi không loại trừ khả năng Cơ quan cấp phép sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm vốn góp để phù hợp quy mô kinh doanh dự kiến mở rộng. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ phải tiến hành tăng vốn đầu tư để phù hợp với quy mô kinh doanh dự kiến mở rộng.

2. Thủ tục cấp phép

Chúng tôi dự kiến rằng, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm hoạt động sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a,Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 15 ngày làm việc.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

c. Thủ tục cấp phép: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

d. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên 03 số báo và cập nhật thông tin đăng ký mã số thuế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664