Untitled 2
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi muốn mở nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xin Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi có cần phải thuê địa điểm ngay từ khi lập dự án không?

Luật sư trả lời: Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải gắn liền với dự án đầu tư.

Do vậy, nếu mình đăng ký dịch vụ nhà hàng ăn uống thì ngay trong hồ sơ thành lập, mình phải có địa chỉ cụ thể của nhà hàng dự kiến đặt để thẩm tra có đáp ứng đủ điều kiện để cấp phép kinh doanh hay không.

Nếu nhà đầu tư chưa quyết được địa điểm, nhà đầu tư có thể quyết địa điểm khác để mở nhà hàng, nhưng địa điểm đó vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đặt nhà hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664