Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

0
83
BCC

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức BCC với công ty của bạn tôi, công ty bạn tôi là công ty cổ phần. Vậy luật sư cho tôi hỏi cá nhân tôi có thể ký được hợp đồng này với công ty bạn tôi hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất cần phải làm rõ định nghĩa về hợp đồng BCC. Khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định như sau:

“Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”

Vậy các nhà đầu tư ở đây cũng cần phải được làm rõ. Theo đó Khoản 13 Điều 3 Luật đầu tư 2014 có quy định :

“Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.”

Có thể thấy nhà đầu tư bao gồm cả tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh. Vì vậy bạn là cá nhân nhưng hoàn toàn có thể thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức là công ty của bạn bạn.