Untitled 2
Cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong 1 ngày
dieu kien kinh doanh dịch vụ kiem toan

Cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong 1 ngày

Từ ngày 01/10/2015, nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong 01 ngày làm việc, thay vì 03 – 05 ngày như trước đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/08/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài bị hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán trong 02 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ; đang bị điều tra hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa hết thời hạn… sẽ không được xem xét cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cũng theo Thông tư này, nhà đầu tư nước ngoài báo cáo, cung cấp tài liệu không trung thực, không chính xác, không kịp thời theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định; có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc bỏ sót những nội dung quan trọng trong hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước… sẽ bị đình chỉ giao dịch đến 06 tháng. Quá thời hạn đình chỉ giao dịch, nhà đầu tư vẫn chưa khắc phục được những thiếu sót trên sẽ bị hủy mã số giao dịch chứng khoán.
Thông tư này thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664