Untitled 2
Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Yêu cầu này được đề ra tại Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/08/2015, có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Cụ thể, ngoài dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, từ ngày 15/10/2015, dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán trả trước) và dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) cũng thuộc Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Không chỉ bổ sung các dịch vụ nêu trên, Quyết định cũng điều chỉnh một số dịch vụ khác thuộc Danh mục này. Cụ thể, dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt trước đây được sửa thành cung cấp nước sinh hoạt; dịch vụ thuê bao điện thoại cố định sửa thành dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thuê bao di động trả sau sửa thành dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); dịch vụ kết nối Internet sửa thành dịch vụ truy nhập Internet.
Đồng thời, Quyết định này cũng yêu cầu trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 15/10/2015, tổ chức, cá nhân đang áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các dịch vụ nêu trên phải đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn : luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664