Cập nhập thông tin chi nhánh trên Giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải làm gì?

0
156

Khán giả Bạn Phạm Đạt ở TP HCM có hỏi: Công ty tôi là cty TNHH 2 thành viên có trụ sở chính tại Tp.HCM. Cty mới thành lập 1 chi nhánh ở Bình Thuận và đã có giấy phép đăng ký kinh doanh của chi nhánh, hiện công ty tôi muốn cập nhập thông tin chi nhánh trên Giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải làm gì? Và cần hồ sơ như thế nào? Mong quý luật sư trả lời giúp.

Trả lời: Bạn không cần phải làm thủ tục cập nhật thông tin chi nhánh trên Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Trụ sở chính Công ty vì theo quy định của pháp luật, Phòng DKKD tỉnh Bình Dương có trách phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.