Thành lập công ty cổ phần có vốn góp của người nước ngoài.

0
233

Câu hỏi của Khán giả Đậu Thị Minh Huyền ở Cà Mau: Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần có thành viên góp vốn gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài thì có gì khác và cần bổ sung thêm tài liệu gì so với thành viên góp vốn chỉ là Cá nhân trong nước hay không thưa luật sư?

Trả lời: Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định: hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với cá nhân là người Việt Nam.

Bản sao hợp lệ Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với cá nhân là người nước ngoài.

5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, theo quy định thì nếu thành lập công ty cổ phần có cả thành viên là người nước ngoài thì cần thêm bản sao hộ chiếu và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên không phải trường hợp nào có nhà đầu tư nước ngoài cũng yêu cầu phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Theo quy định tại Điều 23 Luật đầu tư 2014, Khoản 6 Điều 2 và Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì có 02 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Nắm giữ từ 51% trở lên vốn của tổ chức kinh tế;

– Đầu tư vào tổ chức kinh tế có ngành, nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài các 02 trường hợp trên, nhà đầu tư nước ngoài không phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và góp vốn vào doanh nghiệp như nhà đầu tư trong nước.