Đăng kí kinh doanh cho công ty rau quả

0
471

Khán giả Đăng Nga ở TP HCM có hỏi: Hiện nay tôi muốn mở 1 công ty kinh doanh thực phẩm rau củ quả. Tôi xin hỏi Tôi mở cty TNHH trước, sau đó mở thêm cửa hàng thì tôi phải làm thủ tục khai báo địa điểm kinh doanh như thế nào? Tôi phải xin những giấy phép con nào tại cơ quan nào? Thủ tục và thời gian giải quyết như thế nào? Tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì khác nữa không? Kính mong luật sư tư vấn và trả lời giúp tôi.

Trả lời: Nếu bạn muốn mở thêm các địa điểm kinh doanh thì bạn cần thực hiện các thủ tục xin đăng kí thành lập địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu Tư nơi đặt chi nhánh.
Hồ sơ rất đơn giản, chỉ bao gồm: Thông báo địa điểm kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nộp tại Phòng ĐKKD và đóng phí 100.000 đồng.
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký địa điểm kinh doanh.

Bạn cần làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP nếu bán các loại rau củ quả. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y công chứng);

3. Bản thuyết minh về điều kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất kinh doanh; mô tả quy trình chế biến thực phẩm);

4. Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm do đơn vị sản xuất kinh doanh;

5. Chứng nhận sức khoẻ của người trực tiếp sản xuất kinh doanh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

6. Chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Hồ sơ nộp tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.