Untitled 2

Chấm dứt chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Câu hỏi: Vì công việc kinh doanh nên vợ chồng tôi muốn chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Xin hỏi sau khi chia tài sản như vậy, vợ chồng tôi có thể nhập lại làm tài sản chung không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 41 Luật hôn nhân và gia đình quy định việc chấm dứt việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

“Điều 41. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này.

2. Kể từ ngày thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 của Luật này. Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

3. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

………………………………………….”

Như vậy, việc chia tài sản chung là thỏa thuận của vợ chồng nên sau khi chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân , vợ chồng hoàn toàn có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản. Sau khi kết thúc hết thúc hiệu lực của việc chia thì tài sản chung của vợ chồng được xác định:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn cho bà con Việt Kiều về vấn đề cư trú, hôn nhân và gia đình trên truyền hình Netviet – VTC10.

Xem thêm: https://luatsu-vn.com/luat-su-tu-van-luat-hon-nhan-gia-dinh/

Xem thêm: https://luatsu-vn.com/luat-su-tu-van-ly-hon/

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Quyền nuôi con sau ly hôn

Câu hỏi: Tôi và vợ tôi kết hôn được 2 năm, không có tài sản …

Chat Zalo: 0904340664