Untitled 2

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có thể kết hôn?

Câu hỏi: Theo yêu cầu của gia đình tôi, Tòa án ra quyết định tuyên bố con trai tôi là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hiện nay con tôi đã 21 tuổi mong muốn kết hôn lập gia đình. Xin hỏi con trai tôi có thể kết hôn được không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kêt hôn như sau:

“ Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”

Căn cứ điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì điều kiện kết hôn đối với nam:

– Nam đủ 20 tuổi trở lên

– Việc kết hôn là yếu tố tự nguyện quyết định của nam nữ.

– Không bị mất năng lực hành vi dân sự

– Việc kết hôn không thuộc các trường hợp cấm kết hôn.

Trong đó, người bị mất năng lực hành vi dân sự được định nghĩa: Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Bộ luật dân sự năm 2015 cũng có quy định:

Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự

1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự ….

2. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự”.

Như vậy, trong quy định về điều kiện kết hôn thì không có điều kiện nào cấm người hạn chế năng lực hành vi dân sự không được kết hôn chỉ có quy định cấm kết hôn với người mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự vẫn có quyền kết hôn.

Trong trường hợp của bạn, con trai của bạn bị Tòa án đã ra quyết định là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nên không thuộc trường hợp người bị mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, con trai của bạn vẫn có quyền kết hôn.

Tư vấn luật – Quy định về mang thai hộ. Ngày 1/1/2015, luật hôn nhân và gia đình mới sẽ phát sinh hiệu lực, trong luật mới, có rất nhiều quy định mới trong đó có quy định về vấn đề mang thai hộ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664