Untitled 2
Chấm dứt hiệu lực chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân-sblaw

Chấm dứt hiệu lực chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân

Câu hỏi: Tôi là Hoa. Vợ chồng tôi đã chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Xin hỏi, chấm dứt chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 41 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 41. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này.

2. Kể từ ngày thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 của Luật này. Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

3. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Trong trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.”

Theo quy định của pháp luật thì chấm dứt hiệu lực của chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

–           Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung.

–           Từ ngày thỏa thuận việc chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung có hiệu lực thì việc xác định tài sản chụng, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33, 43 của Luật hôn nhân và gia đình 2014. Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác

–           Trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung, quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

–           Nếu việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664