Untitled 2

Chỉ định thầu rút gọn có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Câu hỏi: Tôi là Phong, ở Hà Nội. Cho tôi hỏi: với hình thức chỉ định thầu rút gọn, thì có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được hay không?

Với mục mua sắm thuộc ngân sách thường xuyên, thì với số tiền bao nhiêu thì phải tổ chức thầu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, chỉ định thầu rút gọn có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đều phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tuân thủ theo quy định tại Chương III Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 việc thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện:

– Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu;

– Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;

– Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;

– Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Như vậy, với hình thức chỉ định thầu rút gọn, thì có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thứ hai, Hạn mức gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu

Căn cứ theo Điểm d, khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013 quy định phạm vi áp dụng:

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính tri, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

Gói thầu mua sắm thường xuyên thuộc trường hợp điều chỉnh của Thông tư 58/2016/TT- BTC. Căn cứ theo Công văn 9176/BTC-HCSN Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên (bao gồm cả gói thầu mua sắm có giá gói thầu không quá 20 triệu đồng khi mua sắm, các cơ quan, đơn vị không phải xây dựng và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 58/2016/TT- BTC.

Như vậy, với những gói mua sắm có hạn mức dưới 20 triệu, các cơ quan đơn vị không cần phải xây dựng và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Với những gói mua sắm từ 20 triệu trở lên, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 58/2016/TT- BTC tương ứng với từng hạn mức của gói thầu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu-internet

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Câu hỏi: Công ty tôi đang tiến hành tham dự thầu một dự án. Tôi …

Chat Zalo: 0904340664