Untitled 2
Balance sheet of a financial report with spectacles

Chuyển đổi loại hình doanh doanh nghiệp

Trong trường hợp doạnh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, cụ thể là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho Công ty, do đó chúng tôi tư vấn như sau;

 1. TƯ VẤN SƠ BỘ 

Sau khi nghiên cứu bản đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH do Quý Khách hàng cung cấp, SBLaw xin có ý kiến tư vấn sơ bộ như sau:

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp 2005 và thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có quy định mới như sau:

– Các doanh nghiệp trong nước sẽ được cấp một mã số doanh nghiệp được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số này cũng đồng thời là mã số thuế.

– Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải áp theo mã ngành cấp 4 theo hệ thống mã ngành nghề kinh tế.

Theo hướng dẫn của Sở KH&ĐT Hà Nội, các doanh nghiệp hiện vẫn tồn tại số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế, ngành nghề chưa được khớp với mã ngành nghề kinh tế thì khi làm thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp sẽ được cấp mới mã số doanh nghiệp và phải áp lại toàn bộ mã ngành nghề theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế.

Do vậy, khi tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên như mô hình hiện tại thành Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH một thành viên, Quý Khách hàng cần phải thực hiện các bước thủ tục theo như quy định của pháp luật như sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong đó có các nội dung:

– Nộp bộ hồ sơ thông báo về việc chuyển đổi loại hình công ty, áp lại mã ngành nghề của công ty, thay đổi tên công ty tại Sở KH&ĐT Hà Nội;

– Cấp đổi lại mẫu dấu và con dấu pháp nhân tại cơ quan Công an Hà Nội;

– Thông báo lên cơ quan thuế tại Hà Nội về việc thay đổi đăng ký kinh doanh ngay sau khi nhận được con dấu pháp nhân mới.

Bước 2: Thủ tục thay đổi tên gọi Chi nhánh của công ty:

– Nộp bộ hồ sơ thông báo về việc thay đổi tên chi nhánh của công ty tại Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh.

– Cấp đổi lại mẫu dấu và con dấu của Chi nhánh tại cơ quan công an TP.Hồ Chí Minh;

– Thông báo với cơ quan thuế tại TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin liên quan đến Chi nhánh của công ty.

Bước 3: Thực hiện thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của Chi nhánh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Nộp bộ hồ sơ thông báo về việc thay đổi thông tin của Chi nhánh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo với cơ quan thuế tại Hà Nội về việc cập nhập bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bước 4: Đăng bố cáo trên báo Trung ương về việc chuyển đổi loại hình công ty trên 03 số báo liên tiếp.

Lưu ý: Việc áp lại mã ngành nghề của Quý Khách hàng sẽ được thực hiện như sau:

– Áp lại ngành nghề theo mã ngành cấp bốn của hệ thống mã ngành kinh tế dựa trên những ngành nghề hiện đang được đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Những ngành nghề có yêu cầu về điều kiện chứng chỉ: thì ghi theo chứng chỉ và cần phải bổ sung lại chứng chỉ (bao gồm cả bản sao và bản gốc để đối chiếu) vì lý do: Công ty được thành lập từ năm 2002 và thay đổi lần gần đây nhất là năm 2008, tính về thời gian thì chứng chỉ được áp dụng để đăng ký ngành nghề đã hết hạn nên cần phải bổ sung chứng chỉ mới.

– Những ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì cần phải bổ sung điều kiện: Xác nhận ký quỹ của ngân hàng, bản báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần đây nhất.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.1.  Liên quan đến việc xin cấp phép xuất bản bản tin nội bộ, chúng tôi đề xuất phạm vi thực hiện công việc như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

Thông báo cho Quý Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

Soạn 01 bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, 01 bộ hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh; 01 bộ hồ sơ ghi nhận thông tin chi nhánh cần sửa đổi lên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Soạn thông báo gửi cơ quan thuế về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trao đổi với Quý Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu nêu trên;

Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Phạm vi công việc:

Nộp 03 bộ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật cho Quý Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Quý Quý Khách hàng trong việc nhận kết quả.

Thực hiện cấp đổi con dấu và mẫu dấu của công ty và của chi nhánh.

Thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh.

Đăng 03 số báo liên tiếp trên báo Trung Ương về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

1.2. Dự kiến thời gian và quy trình thực hiện công việc sẽ được tiến hành với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký.

Thời hạn soạn thảo cho 01 bộ hồ sơ là: 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung câp đầy đủ thông tin tài liệu theo yêu cầu của S&B Law.

b. Thời gian đế thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại cơ quan chức năng: Trong vòng 18 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (thời gian này đã bao gồm thời gian nhận mẫu dấu, khắc dấu và thông báo với cơ quan thuế);

c. Thời gian để thực hiện thủ tục thay đổi tên Chi nhánh tại cơ quan chức năng: 18 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (thời gian này đã bao gồm thời gian nhận mẫu dấu, khắc dấu và thông báo với cơ quan thuế);

d. Thời gian để thực hiện thủ tục ghi nhận thông tin thay đổi của Chi nhánh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan chức năng: 04 ngày làm việc (thời gian này đã bao gồm thời gian thông báo với cơ quan thuế).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664