Untitled 2

Đăng ký nhượng quyền trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh

Câu hỏ: Chúng tôi là một công ty giáo dục tiếng Anh, cần làm đăng ký nhượng quyền, nhờ SBLAW báo giá tốt và thực hiên luôn?

Trả lời:  Dựa trên thông tin mà Quý công ty cung cấp, chúng tôi hiểu rằng Quý công ty đang có nhu cầu tư vấn về việc đăng ký nhượng quyền thương mại cho mô hình dạy học tiếng anh mà Quý công ty đang vận hành tại Việt Nam.

Liên quan đến các thủ tục pháp lý cần thực hiện, chúng tôi xin đưa ra tư vấn sơ bộ như sau:

1.Về điều kiện được phép hoạt động nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại Điều 5.1 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì bên nhượng quyền thương mại chỉ có thể thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Như vậy, đối chiếu với mô hình hoạt đồng của Quý công ty, với việc đi vào hoạt động từ năm 2008 thì mô hình này hoàn toàn đủ điều kiện thực hiện nhượng quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.Về trình tự, thủ tục phải thực hiện

Theo quy định tai Điều 17a.1.a của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011/NĐ-CP thì việc đăng ký nhượng quyền thương mại chỉ áp dụng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

Do đó, sau khi đáp ứng được điều kiện về hoạt động nhượng quyền thương mại, trong trường hợp hoạt động nhượng quyền thương mại của Quý công ty được thực hiện trong phạm vi Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài thì sẽ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương mà thay vào đó sẽ phải báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính (Điều 17a.2 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã dẫn).

Chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, pháp luật nước sở tại cần phải được tuân thủ.

3.CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ DỰ TÍNH

3.1. Liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại, chúng tôi có thể hỗ trợ Quý công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

  • Soạn thảo và tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu sử dụng cho các trường hợp nhượng quyền sau này;
  • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại trong năm đầu tiên tại Sở Công thương;

3.2.Chi phí cho mỗi công việc nêu trên cụ thể như sau:

STT Công việc Phí (VNĐ)
1 Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 88.500.000
2 Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại trong năm đầu tiên

 

10.000.000

Lưu ý:

  • Các chi phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, lệ phí nhà nước

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664