Untitled 2
Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là bao nhiêu - internet

Doanh nghiệp có được áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 không?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty sản xuất dầu gội đầu. Sắp tới chúng tôi định áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 nhưng khi gửi thông báo lên Sở công thương thì không được chấp thuận. Vậy tôi muốn hỏi có đúng là tôi không được áp dụng hình thức khuyến mại này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Quy định về các hình thức khuyến mại được đề cập tại Luật thương mại năm 2005, cụ thể Khoản 2 Điều 95 có quy định hình thức khuyến mại bao gồm Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

Tuy nhiên, hạn mức khuyến mại được cho phép được quy định tại Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

“Điều 6. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

  1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.
  2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định này”

Tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

  1. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Như vậy hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 của bạn không thuộc Khoản 2 Điều 9 theo quy định trên, mà thuộc trường hợp tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa và sẽ bị áp mức hạn chế giá trị hàng hóa khuyến mại không được vượt quá 50% giá của hàng hóa khuyến mại trước đó. Việc áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 thực chất là khuyến mại 100% giá trị của hàng hóa – không phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy việc Sở công thương ra thông báo bạn không được áp dụng hình thức này là đúng quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Pháp luật quy định như thế nào về hoạt động khuyến mãi theo phương thức bán hàng đa cấp?

Câu hỏi: Tôi là Công. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664