Untitled 2
Doanh nghiệp kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm.

 

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Doanh nghiệp kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này.

Phỏng viên hỏi: Thưa luật sư, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Mọi người được kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm”. Vậy khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, vẫn phải khai báo những ngành nghề kinh doanh dự kiến, vậy, Doanh nghiệp chúng tôi có thể ghi là “tôi kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm hay không?

Luật sư trả lời: Câu hỏi bạn đặt ra rất thú vị và có tính chất thách thức

Đúng như bạn hiểu, Luật Doanh nghiệp 2014 có một bước tiến nhảy vọt là luật hóa luôn quyền của doanh nghiệp là được kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm, khiến doanh nghiệp có căn cứ rõ ràng để thực hiện điều đó, chứ không phải mò mẫm đối chiếu với quyền của công dân theo Hiến pháp.

Và cũng đúng như bạn hiểu, là khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, thì trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, bạn vẫn phải kê khai đầy đủ các ngành nghề kinh doanh mà bạn dự kiến, chỉ có điều là trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bạn được cấp chính thức không thể hiện danh sách các ngành nghề ấy mà thôi.

Thế nên, trong Giấy đề nghị, bạn có thể viết như bạn muốn, tôi nhấn mạnh là bạn có thể viết như vậy. Nhưng Giấy đề nghị của bạn lại phải được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận thì bạn mới được họ cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mà theo kinh nghiệm thực tiễn của công ty luật của tôi, cũng như tham vấn không chính thức với cán bộ đăng ký kinh doanh thì nếu bạn viết như nêu trên, hồ sơ của bạn sẽ bị trả lại và yêu cầu liệt kê đầy đủ danh sách các ngành nghề kinh doanh mà bạn dự kiến.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664