Untitled 2
Luật Doanh Nghiệp

Ủy viên HĐQT của công ty CP thì có thể làm ủy viên HĐQT của công ty CP khác?

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề, Ủy viên HĐQT của công ty CP thì có thể làm ủy viên HĐQT của công ty CP khác? Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này.

Phóng Viên Hỏi: “Tôi đọc trong Luật Doanh Nghiệp , có quy định, ủy viên HĐQT của công ty CP thì có thể làm ủy viên HĐQT của công ty CP khác.

Vậy thì, đã là ủy viên HĐQT của công ty CP rồi, có được làm Chủ tịch của công ty TNHH một thành viên không?”

Luật sư trả lời: Bạn đã hiểu đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp , cụ thể là tại điểm c, khoản 1 Điều 151 Luật Doanh Nghiệp quy định rõ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Đúng thuật ngữ sử dụng là Thành viên HĐQT.

Điều 151 Luật Doanh Nghiệp quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể để trở thành thành viên HĐQT thì tôi không thấy quy định nào hạn chế một Thành viên HĐQT của Công ty này là Chủ tịch của một Cty TNHH 1 thành viên khác.

Những điểm hạn chế chỉ áp dụng Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trách nhiệm pháp lý khi vứt chất bẩn vào nhà người khác ?

  Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp …

Chat Zalo: 0904340664