Untitled 2
cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi về cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề thay đổi về cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này.

Phóng viên hỏi: Tôi nghe nói Luật Doanh Nghiệp có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, cụ thể là thế nào?

Luật sư trả lời: Bạn đã nghe nói đúng.

Cùng với Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh Nghiệp 2014 đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, kể từ khi Luật Doanh Nghiệp 2014 được áp dụng, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện như sau:

– Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mà họ dự kiến triển khai ở Việt Nam.

– Sau đó, tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp. Và cũng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như mọi doanh nghiệp Việt Nam khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664