Untitled 2
Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty

Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty.

 

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này.

Phóng viên hỏi: Tôi nghe nói Luật Doanh Nghiệp 2014 đã cho phép ứng dụng công nghệ vào các cuộc họp của công ty. Xin hỏi có đúng như vậy không?

Luật sư trả lời: Đúng như bạn đã nghe nói.

Luật Doanh Nghiệp 2014 đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các doanh nghiệp.

Cụ thể là:

– Có quy định luôn trong Luật về Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – tức là nơi doanh nghiệp công bố các thông tin đã đăng ký của mình. Thậm chí Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng có thể được thể hiện bằng VĂN BẢN hoặc BẢN ĐIỆN TỬ – Khoản 12 Điều 4.

– Quy định luôn trong luật rằng: cuộc họp được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Quy định này đã có bước tiến bộ vượt bậc so với quy định cũ là chỉ ghi vào sổ biên bản.

– Luật cũng thống nhất cách hiểu về nhiều điểm mà từ trước tới nay gây nhiều tranh cãi như việc chốt lại địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp, mọi người không nhất thiết phải cùng ngồi họp một chỗ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Câu hỏi: Nội quy lao động và Quy chế quản lý nội bộ công ty …

Chat Zalo: 0904340664