Untitled 2
Chúng tôi là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là sản xuất phần mềm, nay chúng tôi muốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và thành lập một công ty ở nước ngoài với phạm vi ngành nghề kinh doanh rộng hơn sản xuất phần mềm

Doanh nghiệp phần mềm đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiêp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là sản xuất phần mềm, nay chúng tôi muốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và thành lập một công ty ở nước ngoài với phạm vi ngành nghề kinh doanh rộng hơn sản xuất phần mềm, ví dụ như ngành nghề marketing, quảng cáo hoặc kế toán, tư vấn kinh doanh, vậy chúng tôi có thể tiến hành được không?

Luât sư trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 78/2006/NĐ-CP của chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, thì để đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có dự án đầu tư;

(ii) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

(iii) Tuân thủ quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước nếu có sử dụng vốn nhà nước để đầu tư;

(iv) Được Bộ kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Do vậy, về mặt pháp luật, doanh nghiệp sản xuất phần mềm hoàn toàn có thể đầu tư ra nước ngoài ở những lĩnh vực không nằm trong phạm vi đăng ký kinh doanh hiện thời của công ty.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi trong các trường hợp tương tự trước đây, trong trường hợp này, trong dự án đầu tư đệ trình xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải giải trình được tính khả thi của việc đầu tư ra nước ngoài ở những lĩnh vực nằm ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh hiện thời của Công ty, bao gồm:

– Phương án sử dụng nhân lực,

– Phương án triển khai vốn, thị phần mục tiêu và đặc biệt là khả năng quản lý, triển khai dự án trong khi doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về các lĩnh vực này.

Sử dụng cách thức liên doanh liên kết với đối tác ở nước ngoài đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này (nếu có) có thể là một trong những phương án giải trình hữu hiệu cho trường hợp này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664