Untitled 2
Vinh-Ha-Long-cung-dich-vu-nghi-duong-va-du-ngoan-Du-Thuyen

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư.

 

Trường hợp đã thành lập tổ chức kinh tế mà có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư tiếp theo thì không phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

 

Đây là một quy định rất thông thoáng với khung pháp lý trước đây.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664