Untitled 2

Bắt đầu từ 18/03, giảm lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Cụ thể, theo Thông tư số 07/2014/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 03 năm 2014, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân không vượt quá mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ và đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

Thông tư số 07/2014/TT-NHNN có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư số 15/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cũng theo Thông tư này, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất bằng đồng Việt Nam đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của tổ chức cá nhân trên cơ sở cung- cầu vốn thị trường.

Đặc biệt, lãi suất tối đa này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dwosi mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

Ngân hàng nhà nước nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và thông tư này.

Để tìm hiểu chi tiết các quy định của Thông tư Thông tư số 07/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664