Untitled 2
Luat-Dat-Dai-2013

Giới thiệu luật đất đai 2013

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương 66 điều so với luật Đất đai năm 2003, đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành luật Đất đai năm 2003.

Nội dung của luật Đất đai năm 2013 quy định:

Thứ nhất, những vấn đề cốt yếu của đất đai và quan hệ sở hữu đất đai như: Chế độ sở hữu đất đai, người sử dụng đất, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước với việc được sử dung đất và được giao quản lý đất, phân loại đất, căn cứ xác định đất, các hành vi bị cấm;

Thứ hai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai;

Thứ ba, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai;

Thứ tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;

Thứ năm, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

Thứ sáu, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Thứ bảy, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;

Thứ tám, tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ chín, hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai;

Thứ mười, chế độ sử dụng các loại đất;

Thứ mười một, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

Thứ mười hai, thủ tục hành chính về đất đai;

Thứ mười ba, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý tranh chấp pháp luật về đát đai;

Thứ mười bốn, các điều khoản thi hành luật này.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Quý Khách hàng có thể tải văn bản này tại đây: Luật đất đai 2013

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664