Untitled 2
quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-chuyen-nhuong-toan-bo-hoac-mot-phan-du-an-bat-dong-san

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đại lý độc quyền được ký kết với đối tác nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi cần SBLAW báo phí cho gói dịch vụ tư vấn pháp luật hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đại lý độc quyền dự kiến được ký kết với đối tác nước ngoài?

Luật sư trả lời:  Chúng tôi trân trọng cảm ơn thư đề nghị của Quý Công ty về việc tham gia báo phí cho gói dịch vụ tư vấn pháp luật hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đại lý độc quyền dự kiến được ký kết với đối tác nước ngoài.

Chúng tôi, vì vậy, xin gửi kèm theo đây bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Công ty xem xét.

  1. XÁC NHẬN YÊU CẦU TƯ VẤN

Căn cứ vào nội dung trao đổi sơ bộ với Đại diện của Quý Công ty về việc cung cấp Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật của Quý Công ty, chúng tôi hiểu rằng, Quý Công ty đang dự kiến tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng đại lý độc quyền về việc cung cấp sản phẩm máy bán hàng tự động với đối tác nước ngoài.

Do tính chất phức tạp và đặc thù riêng biệt của Hợp đồng đại lý độc quyền cung cấp sản phẩm máy bán hàng tự động với đối tác nước ngoài, chúng tôi hiểu rằng, việc rà soát, đàm phán, ký kết hợp đồng cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng và được bảo mật một cách cao nhất.

  1. PHẠM VI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN DỰ KIẾN

Thông qua các yêu cầu của Quý Công ty và kết hợp với các kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi từ các vụ việc có tính chất tương tự, chúng tôi dự kiến để hoàn thành gói dịch vụ tư vấn, chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau:

2.1. Chuẩn bị dự thảo hợp đồng cung cấp sản phẩm phần mềm

–      Chuẩn bị dự thảo hợp đồng dựa trên những thông tin do Quý Công ty cung cấp của Bản đề xuất dịch vụ này trên cơ sở bảo đảm tốt nhất các quyền và lợi ích của Quý Công ty;

      Điều chỉnh dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến góp ý của Quý Công ty để làm cơ sở tiến hành đàm phán Hợp đồng với nhà cung cấp;

2.2. Hỗ trợ tham gia đàm phán hợp đồng

–      Phối hợp với nhân sự được điều phối của Quý Công ty để thực hiện việc đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu cụ thể của Quý Công ty;

  1. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

Sản phẩm chuyển giao là dự thảo Hợp đồng đại lý độc qyền cung cấp máy bán hàn tự động bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Khách hàng sẽ tiến hành rà soát, phê duyệt và sẽ ký kết các tài liệu được chuyển giao nếu cần thiết. SBLaw sẽ chịu trách nhiệm cung cấp bản dịch tiếng Việt đầy đủ hoặc bản dịch tiếng Việt sơ lược nội dung các tài liệu chuyển giao theo yêu cầu của Khách hàng, tuy nhiên, các tài liệu dịch chỉ mang tính chất tham khảo không nhằm mục đích miễn trừ các trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng với vai trò là một bên ký kết hợp đồng với đối tác cũng như đối với các thông tin mà Khách hàng đã cung cấp.

  1. ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ THAM GIA THỰC HIỆN

Ông Trần Trung Kiên – Luật sư thành viên

Kinh nghiệm:         Ông Kiên có 9 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tại Việt Nam. Trước khi tham gia SBLaw, ông Kiên giữ cương vị Phó Giám đốc dịch vụ sở hữu trí tuệ của Investconsult Group. Tại Investconsult, ông Kiên chịu trách nhiệm tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thiết lập quyền, bảo vệ quyền và khai thác các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng thương mại. Tại S&B Law, ông Kiên chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho các khách hàng như IBM Vietnam, LG Electronic, Sunway Hotel, HTC Corp, ICBC, MB, Esco Global, PVFC. Năm 2011, ông Trần Trung Kiên được Legal 500 giới thiệu là luật sư chuyên về lĩnh vực ngân hàng dựa vào kinh nghiệm tham gia tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Đặc biệt, ông Trần Trung Kiên đã có kinh nghiệm hỗ trợ một công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin trong việc đàm phán và ký kết Hợp đồng cung cấp sản phẩm hệ thống Core Banking, Hợp đồng cung cấp hệ thống Ngân hàng điện tử và Hợp đồng tư vấn giải pháp công nghệ thông tin cho nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu – Luật sư thành viên

Kinh nghiệm:         Bà Nguyễn Thị Thu đã có 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên nghiệp tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thu đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ luật thương mại tại Đại học Tour – Cộng hòa Pháp. Bà Thu chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến tài chính, chứng khoán, lao động và công ty. Trước khi tham gia S&B Law, bà Thu đóng vai trò là trưởng phòng pháp chế của các Công ty BVSC, SHS và Công ty chứng khoán ngân hàng Đại Dương. Đặc biệt, năm 2010, bà Thu tham gia hỗ trợ Công ty BVSC thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp phần mềm lõi chứng khoán.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ để SBLaw thực hiện các công việc được nêu tại các mục 2.1 của Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này là 15.000.000 VND (Mười lăm triệu Việt Nam Đồng). Đối với các hạng mục công việc được nêu tại mục 2.2 của Đề xuất dịch vụ này, chúng tôi sẽ tiến hành tính toán dựa trên số giờ làm việc thực tế của Luật sư chúng tôi theo biểu phí luật sư là 2.500.000 VND/01 giờ làm việc (Hai triệu năm trăm nghìn đồng/01 giờ làm việc).

Luật sư được phân công cung cấp dịch vụ theo dự án này sẽ chịu trách nhiệm ghi rõ chi tiết đến từng 10 phút cho quá trình tham gia tư vấn.

Phí luật sư dành cho các hạng mục công việc nằm ngoài phạm vi các công việc thực hiện theo dự kiến được nêu tại Mục 2 của Bản đề xuất dịch vụ này sẽ được tính toán dựa trên cơ sở đàm phán riêng biệt giữa S&B Law và Khách hàng.

Phí nêu trên của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT, chi phí đi lại và ăn ở của Luật sư ngoài phạm vi thành phố Hà Nội.

Phí dịch vụ được thanh toán cho SBLaw như sau:

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn phap luật, Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán tạm ứng 50% tổng số phí dịch vụ dự kiến sơ bộ, tương ứng với 3.500.000 VND (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).
  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành từng hạng mục công việc, SBLaw sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán phí dịch vụ cho Khách hàng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán, Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán phí dịch vụ theo hóa đơn yêu cầu thanh toán cho S&B Law.
  • SBLaw có quyền tính lãi thanh toán chậm trong trường hợp việc thanh toán bị trì hoãn từ 04 ngày làm việc trở lên kể từ ngày hóa đơn đến hạn thanh toán.
  • Tiến độ thanh toán phí dịch vụ của Khách hàng cho SBLaw hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả đàm phán cuối cùng giữa Khách hàng và Đối tác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664