Untitled 2
Luật cấp giấy phép kinh doanh

Luật cấp giấy phép kinh doanh

 

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi hỏi là cùng một giấy phép hộ kinh doanh cá thể thì có thể kinh doanh ở 2 địa điểm khác nhau với cùng một mặt hang không?

Cụ thể là bố mẹ tôi đang kinh doanh mặt hang thức ăn chăn nuôi, phân bón các loại, giờ vợ chồng tôi ra địa điểm khác cách địa điểm của bố mẹ tôi 2km.

Chúng tôi định lấy giấy phép kinh doanh của bố mẹ tôi để làm, như thế có được không, mong luật sư SBLAW tư vấn giúp chúng tôi?

Luật sư trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 49, nghị định 43/2010/NĐ-CP thì:

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Ngoại trừ trường hợp hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động.

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh.

Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh

Trường hợp của khách hàng là Hộ kinh doanh thông thường, không thể đăng ký kinh doanh tại một địa điểm khác được. Do đó phải thành lập Hộ kinh doanh mới hoặc thành lập doanh nghiệp đê tiến hành hoạt động kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664