Luật sư tư vấn doanh nghiệp

0
95

Với những luật sư am hiểu môi trường kinh doanh tại Việt Nam, kiến thức pháp luật vững vàng, S&B Law sẽ tư vấn cho các doanh nhân các mô hình doanh nghiệp phù hợp nhất. Dịch vụ của S&B Law gồm những công việc cụ thể sau:

 Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp:

–     Tư vấn lựa chọn loại hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

–   Tư vấn về thuế cho doanh nghiệp

Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư

–   Tiến hành nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

–      Tiến hành thủ tục khắc dấu doanh nghiệp và bố cáo thành lập doanh nghiệp

–      Tư vấn cho khách hàng tiến hành làm thủ tục mua hoá đơn giá trị gia tăng.