Untitled 2

Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng

Ngày 20/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, số 17/2017/QH14.

Luật mới quy định việc phá sản sẽ chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng đã rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác … Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ quyết định chủ trương và phương án phá sản tổ chức tín dụng, trong đó phải đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn chung của hệ thống; đồng thời, phải lên phương án chi trả tiền gửi cho các khách hàng là cá nhân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép hoạt động đã cấp cho tổ chức tín dụng trong trường hợp chuyển đổi hình thức pháp lý bên cạnh các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng như đã quy định trước đây.

Về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, Luật sửa đổi bổ sung quy định: Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại và các công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng… không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công ty đó quản lý.

Luật này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vốn

Dự án thế chấp ngân hàng có đáng lo ngại không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW có phần trả lời báo chí về …

Chat Zalo: 0904340664