Untitled 2

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản gồm 5 chương, 23 điều được ban hành nhằm mục đích hướng dẫn chi tiết những điều khoản cần cụ thể trong Luật xuất bản, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nội dung chính của Nghị định 111/2005/NĐ-CP gồm:

Chương I. Những quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; xuất bản phẩm và các chính sách nhằm phát triển sự nghiệp xuất bản…

Chương II. Lĩnh vực xuất bản: quy định về tổ chức được thành lập nhà xuất bản; đăng kí kế hoạch xuất bản; nộp và lưu chiểu xuất bản phẩm…

Chương III. Lĩnh vực in xuất bản phẩm: quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; điều kiện nhận in xuất bản phẩm….

Chương IV. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm: đăng kí nhập khẩu xuất bản phẩm; hoạt động triển lãm, hội trợ xuất bản phẩm….

Chương V. Điều khoản thi hành

Nghị định 111/2005/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ.

Download Nghị định 111/2005/NĐ-CP tại đây: nghi_dinh_111_2005

Xem thêm Quy định của Luật về hoạt động khuyến mại quảng cáo:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng kí hoạt động khuyến mại

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty bán sản phẩm công nghệ Hiện tôi …

Chat Zalo: 0904340664