Untitled 2

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan gồm 4 chương 43 điều.

Nội dung chính của Nghị định 131/2013/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: quy định khung phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả: quy định hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng kí; giám định quyền tác giả, quyền liên quan…

Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: quy định những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Chương IV. Điều khoản thi hành

Nghị định 131/2013/NĐ-CP là căn cứ để các chủ thể có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần bảo vệ quyền tác giả cho các chủ thể.

Download Nghị định 131/2013/NĐ-CP tại đây: 131_2013_ND-CP_210029

Xem thêm Bảo hộ tác phẩm và quyền tác giả đối với sách:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664