Untitled 2

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật báo chí 2002

Nghị định 51/2002/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí gồm 7 chương, 27 điều quy định chi tiết về những nội dung cơ bản như:

  • Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân
  • Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí
  • Tổ chức báo chí và nhà báo
  • Quản lý nhà nước về báo chí
  • Khen thưởng và xử lý vi phạm

Nghị định 51/2002/NĐ-CP là cơ sở để thi hành Luật báo chí, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. Nghị định 51/2002/NĐ-CP được kí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002 và thay thế Nghị định số 133/HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989.

Download Nghị định 51/2002/NĐ-CP tại đây: 51_2002_ND-CP_49362

Xem thêm Tư vấn bảo vệ bản quyền truyền hình của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664