Untitled 2

Nghị định 89/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển, cùng với đó, hoạt động đổi tiền từ nội tệ sang ngoại tệ cũng gia tăng. Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển đổi ngoại tệ, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ; điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ giúp các chủ thể thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nắm rõ các quy định và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Download Nghị định 89/2016/NĐ-CP tại đây: 89_2016_ND-CP_315462

Xem thêm Làm gì khi rút phải tiền giả ở ngân hàng – tư vấn của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664