Untitled 2
Hoạt động vay trả nợ của doanh nghiệp nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Nghị định số 219/2013/NĐ-CP

Nghị định mới của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 219/2013/NĐ-CP quy định về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Nghị định bao gồm 3 chương và 19 điều, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, thay thế Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 và Mục 4 Chương III Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 219/2013/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664