Untitled 2
Giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Ngày 06 tháng 01 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 01/2014/NHNN  quy định việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển; kiểm tra, kiểm kê, bàn giao, xử lý thừa thiếu tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong ngành Ngân hàng; việc thu, chi tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng. Việc đóng gói, niêm phong, kiểm đếm, giao nhận vàng, các loại kim khí quý, đá quý và các tài sản quý khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Thông tư bao gồm 7 chương và 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2014, thay thế Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Quyết định số 27/2007/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 06 năm 2007  và Thông tư số 21/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 8 năm 2011.

Để tìm hiểu cụ thể các quy định của Thông tư số 01/2014/NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664