Untitled 2
nguyen-tac-chuyen-nhuong-cho-thue-cho-thue-lai-quyen-su-dung-dat

Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết về những nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong luật KDBĐS 2114 vừa ra?

Luật sư trả lời: Luật KDBĐS 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, đã quy định về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có nguyên tắc sau:

Theo điều 37, luật KDBĐS 2014, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất bao gồm các nguyên tắc:

1. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này.

– Dẫn chiếu khoản 2, điều 9 luật này, cụ thể như sau:

“2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

2. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664