Untitled 2

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của luật KDBĐS 2014 về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất?

Luật sư trả lời: Từ ngày 01/07/2015, luật KDBĐS mới (luật KDBĐS 2014) chính thức có hiệu lực thi hành. Luật KDBĐS 2014 đã có những quy định về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 47, luật KDBĐS 2014 quy định về “Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất” như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

3. Thời hạn sử dụng đất;

4. Giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);

5. Phương thức và thời hạn thanh toán;

6. Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

10. Phạt vi phạm hợp đồng;

11. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

12. Giải quyết tranh chấp;

13. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664