Untitled 2
Phi công đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 120 ngày

Phi công đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 120 ngày

Ngày 12/08/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều trong phần 12 và phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011.

Theo quy định bổ sung tại Thông tư này, thành viên tổ lái (phi công); nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay có chứng chỉ CRS mức B trở lên và nhân viên điều độ, khai thác bay được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay trước ngày dự kiến chấm dứt hợp đồng 120 ngày để người khai thác tàu bay lập kế hoạch duy trì hoạt động bảo đảm khai thác tàu bay theo đúng kế hoạch bay. Nhân viên hàng không trình độ cao khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan.

Cũng theo Thông tư này, khi bổ sung tàu bay mới vào Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, người khai thác tàu bay phải giải trình bằng văn bản phương án bảo đảm nguồn nhân lực, bao gồm thành viên tổ lái, nhân viên điều độ, khai thác bay; phương án bảo đảm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay gửi Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày dự kiến đưa tàu bay mới vào khai thác.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664