Untitled 2
Quy định về ban quản trị nhà chung cư.

Quy định nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ được hiểu thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Quy định nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ được hiểu thế nào

Luật sư trả lời: Căn cứ theo điều 36 Luật đầu tư năm 2014:

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Với quy định trên được hiểu rằng:

TH1: A (100% vốn nước ngoài) + B (100% vốn VN) cùng thành lập ra C. Khi đó:

– Nếu A chiếm 51% vốn để tạo ra C => Thực hiện xin Giấy chứng nhận đầu tư.

– Nếu A chiếm <=50,99% vốn để tạo ra C => Thực hiện xin Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

TH2: A sở hữu 100% vốn để thành lập ra B. Khi đó:

– Nếu trong A (có 51% vốn nước ngoài + 49% vốn VN) => Thực hiện xin Giấy chứng nhận đầu tư.

– Nếu trong A (có 49% vốn nước ngoài + 51% vốn Vn) => Thực hiện xin Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664