Untitled 2
tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp

Quyền tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI từ Pháp, chúng tôi muốn sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư để thêm chức năng tạm nhập tái xuất hàng hóa, công ty luật SBLAW có thể tư vấn cho chúng tôi không?

Luật sư trả lời: Về việc tạm nhập tái xuất thì đó là quyền của doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể căn cứ vào Khoản 1, Điều 4, Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định về tạm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, đối với một số mặt hàng thuộc diện cấm, tạm ngừng hoặc loại hàng đông lạnh, hàng thuộc diện tiêu thụ đặc biệt thì phải có giấy phép tạm, nhập tái xuất của Bộ công thương.

Do vậy, doanh nghiệp sẽ không cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này.

Để rõ ràng hơn, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp cung cấp danh sách mã HS để luật sư có thể kiểm tra xem hàng hóa này có thuộc diện phải xin giấy phép của Bộ công thương hay không.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664