Untitled 2
dự án đầu tư

Thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp FDI từ Hồng Kông, do thay đổi chiến lược kinh doanh, chúng tôi cần gia hạn tiến độ thực hiện dự án, điều này có được không? Công ty luật SBLAW có thể tư vấn cho chúng tôi không?

Luật sư trả lời: Theo đúng quy định về luật đầu tư, nếu trong quá trình thực hiện, mình bị chậm hơn so với tiến độ đăng ký thì phải làm thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Việc triển khai xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án phải được thực hiện trước khi đến hạn hoàn tất công việc, thông thường trước ít nhất 2-3 tháng. Trong đó, doanh nghiệp phải ghi rõ là xin gia hạn đến bao lâu, tiến độ thực hiện cho đến thời điểm xin gia hạn như thế nào, và lý do chậm tiến độ thực hiện dự án.

Việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án trên thực tế không gặp khó khăn. Khó khăn chủ yếu đến với các trường hợp như đến lúc cần phải gia hạn mà doanh nghiệp chưa hề có động thái gì để bắt đầu thực hiện dự án.

Cũng có những trường hợp doanh nghiệp bị chậm triển khai thực hiện dự án do những khó khăn mang tính khách quan như cơ quan chức năng chậm trễ trong việc cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khó khăn về giải phóng mặt bằng…

Tuy nhiên, các trường hợp này thông thường đều được hỗ trợ tích cực từ phía cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp cần làm việc với cơ quan chức năng để tiến hành gia hạn tiến độ thực hiện dự án và nêu rõ lý do.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664