Untitled 2
sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Rà soát dự thảo Hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng thế chấp

Trước tiên, Công ty Luật SB (sau đây viết tắt là “SBLaw”) xin gửi đến Quý Khách hàng chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự tín nhiệm của Quý Khách hàng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi.

Tiếp theo nội dung trao đổi giữa Quý Khách hàng với đại diện của SB Law, chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu được một Công ty luật chuyên nghiệp rà soát dự thảo Hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng thế chấp giữa Quý Khách hàng dự định ký kết với đối tác (sau đây gọi tắt là “dự thảo Hợp đồng”).

Là một công ty luật hoạt động tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Ngân hàng, Tài chính và Tranh tụng, SBLaw có kinh nghiệm và khả năng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ nêu trên.

Vậy, SBLaw xin gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ của chúng tôi với nội dung như sau:

TÓM TẮT YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

Qua trao đổi giữa Quý Khách hàng với đại diện của S&B Law, chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng hiện đang có dự định thực hiện một số giao dịch, hoạt động kinh doanh với một đối tác nước ngoài – một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Đối tác nước ngoài với Quý Công ty, Đối tác nước ngoài đề xuất một cá nhân mang quốc tịch Việt Nam sẽ thực hiện vai trò là người bảo lãnh thanh toán bằng bất động sản tại Việt Nam.

Do vậy, Quý Khách hàng có nhu cầu soạn thảo Hợp đồng bảo lãnh và Hợp đồng thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

II. PHẠM VI DỊCH VỤ 

1.1 Cách thức thực hiện SBLaw sẽ tiến hành soạn thảo dự thảo Hợp đồng cho Quý Khách hàng với các công việc cụ thể sau:

– Nghiên cứu các yêu cầu của Quý Khách hàng và quy định của pháp luật liên quan;

– Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Quý Khách hàng theo yêu cầu;

– Soạn thảo Hợp đồng cho Quý Khách hàng trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền lợi ích của Quý Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;

– Hiệu chỉnh tối đa bản dự thảo Hợp đồng 03 lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của Quý Khách hàng.

1.2 Thời hạn thực hiện: 

 – Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ, SBLaw sẽ gửi cho Quý Công ty bản dự thảo Hợp đồng đầu tiên.

– Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng có yêu cầu hiệu chỉnh đối với bản rà soát dự thảo Hợp đồng,

SBLaw sẽ gửi cho Quý Khách hàng Hợp đồng đã được hiệu chỉnh.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

đất đai

Chủ sở hữu có được bán nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê nhà không?

Câu hỏi: Tôi là Vũ, ở Hà Nội. Tháng 8/2015, tôi có ký hợp đồng …

Chat Zalo: 0904340664