Untitled 2

Tư vấn luật nhằm điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh

Trong trường hợp doanh nghiệp cần luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh, ghi nhận việc chuyển nhượng vốn góp, SBLAW hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

1.TƯ VẤN SƠ BỘ

Dự kiến lộ trình thực hiện cụ thể các bước như sau:

a.  Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. .

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh ghi nhận cơ cấu cổ phần mới của ATISHA. Thời gian để hoàn tất việc ghi nhận cơ sở sản xuất thành địa điểm cơ sở trực thuộc Chi nhánh của A tại Vũng Tàu là ___ ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng ____ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo trên báo chí.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, dự kiến lộ trình thực hiện các công việc cụ thể trên đây hoàn toàn dựa trên các thông tin sơ bộ do Quý Khách hàng cung cấp. Trong trường hợp thông qua nghiên cứu hồ sơ, nếu nhận thấy thời gian thực hiện công việc có thể kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, S&B Law sẽ thông báo cho Quý Khách hàng.

2.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

 1. 1.      Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :
 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 1. 2.      Thủ tục cấp phép:
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 1. Thủ tục sau cấp phép:
 • Đăng bố cáo về thay đổi đăng ký kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664