Untitled 2
Công bố chất lượng sản phẩm

So sánh thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước

Câu hỏi: Quý Công ty cho tôi hỏi về sự giống và khác nhau giữa 02 thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

So sánh giữa thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước:

* Giống nhau

Đều phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm đối với mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (căn cứ Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm).

Hồ sơ tự công bố bao gồm: (Căn cứ Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP)

+ Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Thủ tục tự công bố như sau: (căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận, trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Kết quả: Được ghi nhận trên hệ thống online của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Khác nhau:

  1. Tài liệu Khách hàng cần cung cấp khi làm thủ tục tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước:

+ Đăng ký kinh doanh – 02 bản sao công chứng;

+ Nhãn sản phẩm;

GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP;

+ Nếu Quý Khách hàng thuê gia công thì cung cấp cho SB Law:

  • Hợp đồng gia công giữa Qúy Khách hàng và bên đối tác;
  • GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP của bên đối tác.

+ Mẫu sản phẩm thực tế để đối chứng, kiểm nghiệm.

  1. Tài liệu Khách hàng cần cung cấp khi làm thủ tục tự công bố thực phẩm nhập khẩu:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – 02 bản sao chứng thực;

+ Nhãn sản phẩm – Dịch thuật, công chứng;

+ Mẫu sản phẩm thực tế để đối chứng, kiểm nghiệm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664