Untitled 2
SBLaw_internet

Thủ tục đưa sản phẩm vào lưu hành tại thị trường Việt Nam

Câu hỏi: Công ty mình đang muốn đưa sản phẩm Cabin tiểu thông minh vào lưu hành tại thị trường Việt Nam thì cần những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, bạn cần làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nếu chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh cabin tiểu thông minh thì bạn cần bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP gồm:

  1. Thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở hoạt động.

Thứ hai, đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu của mình trong phạm vi lãnh thổ đã đăng ký để tránh xâm phạm nhãn hiệu khác. Hồ sơ bao gồm:

  1. Tờ khai đăng kí nhãn hiệu (mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
  2. Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  3. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Ngoài các tài liệu trên, thì tùy từng trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung các tài liệu khác.

Thứ ba, đăng kí tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng là văn bản kỹ thuật quy định các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, phương pháp thử các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng và các vấn đề khác có liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Để đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, có 02 dạng công bố là công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn.

Thứ tư, đăng ký mã số mã vạch

Hồ sơ bao gồm: 

  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;
  2. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu quy định);
  3. Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định).

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664