Untitled 2

Tăng mức phạt vi phạm quy định trong lĩnh vực dự báo thời tiết

Ngày 18/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Theo đó, tăng mức phạt vi phạm quy định về giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn so với quy định hiện hành, cụ thể:

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với hành vi sửa chữa tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy phép (quy định hiện hành là 7.000.000 triệu đồng -10.000.000 triệu đồng).

– Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có giấy phép theo quy định (quy định hiện hành là 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng).

Ngoài ra, Nghị định bổ sung thêm trường hợp phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi giao cho cá nhân, tổ chức sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của cá nhân, tổ chức trái quy định.

Nghị định số 84/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664