Untitled 2

Thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài khi chuyển thành tổ chức trong nước?

Câu hỏi: Công ty tôi là 1 doanh nghiệp nước ngoài, tiến hành sáp nhập trở thành doanh nghiệp trong nước. Hiện tại thời hạn sở hữu nhà ở của công ty tôi vẫn còn. Xin hỏi, khi sáp nhập thì thời hạn sở hữu nhà ở của công ty thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 7 Nghị định số 99/ 2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở quy định thời hạn sở hữu nhà ở như sau:

Điều 7. Thời hạn sở hữu nhà ở

2…Trường hợp tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu nhà ở quy định tại Khoản này hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì việc xử lý nhà ở này được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này; trường hợp trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua việc sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định của pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài.”

Như vây, trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thì có quyền sở hữu nhà ở ổn định lâu dài. Trong trường hợp này tổ chức nước ngoài đang có thời hạn sở hữu nhà ở giới hạn thì được chuyển sang quyền sở hữu nhà ở không xác định thời hạn với tư cách tổ chức trong nước.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664