Untitled 2

Thông tư mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá sắp có hiệu lực

Ngày 07 tháng 03 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2014/BTC hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Thông tư bao gồm 3 chương và 14 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 04 năm 2014, thay thế Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Và ban hành kèm theo Thông tư là Mẫu biên bản kiểm tra.

Đặc biệt, bên cạnh các hình thức xử phạt khác, trong trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của pháp luật có thể phải chịu mức phạt tiền tối đa là 105.000.000 đồng, đối với tổ chức mức phạt này có thể lên đến 200.000.000 đồng

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 31/2014/BTC, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664